Macht is net als het eerste deel van de serie een verhaal vol
spanning en gevoel voor de menselijke kant van een oorlog.

Iedereen schrikt op als Lilith en een witte draak elkaar pro-
beren te verwoesten boven het slagveld bij Nadesj. Hun strijd
op leven en dood heeft verstrekkende gevolgen: een nieuwe
magie lekt vrij de wereld in. Voor Tokala is deze makhma een
godsgeschenk, voor de Merzianen is de magie het laatste red-
middel om hun land te redden. De tijd dringt voor Nayaku en
de enige persoon die hem kan helpen om deze nieuwe kracht
te doorgronden, is Lilith. Zij is sinds het gevecht echter ver-
dwenen.

In een versnipperd strijdtoneel moet iedereen opnieuw bepa-
len aan welke kant hij staat. Vijanden vormen wankele bond-
genootschappen en vrienden komen lijnrecht tegenover el-
kaar te staan.
HOME BOEKEN LEZINGEN MEDIA OVER KIM FILMS CONTACT Ik houd juist van verhalen die spelen in
het grijze schemergebied tussen goed en
kwaad.
Meer over Kim…
Lilith is een vrouw die, gewild en ongewild,
balanceert tussen goed en kwaad. Dit is de
grote kracht van dit verhaal, het besef dat
de hoofdpersonen niet goed of slecht zijn...
Meer recensies…
copyright © 2016 Kim ten Tusscher Ontwerp: Caren Limpens Fotografie: Nera K. Design