storm

Vertellingen van de ondergang

Hij haalde een deken en vouwde die om haar benen. ‘Het ergste is nu geweest.’ Haar arm zakte weg en hij kon nog net de kom grijpen voor die op de grond viel. Nealyns hoofd zakte opzij. ‘Nee, het ergste moet nog komen,’ mompelde ze.

Als de Godin eindelijk haar weg vindt naar Merzia, krijgen de mensen weer hoop dat hun wereld zal worden gered. Maar terwijl iedereen in haar de verlossing ziet, twijfelt Nealyn sterk of Jakob nog wel is te verslaan. Het water stijgt en met iedere dag die verstrijkt, dringt Jakobs gif dieper door in al het leven.

Tokala wordt heen en weer geslingerd tussen zijn voortdurende zoektocht naar goedkeuring van God en een hele nieuwe richting.

Kiril worstelt ermee dat zijn zicht zo achteruit is gegaan dat hij zo goed als blind is. In een tijd wanneer het meest van hem wordt gevraagd, is hij slechts een schim van de strijder van weleer. Hij moet op zoek naar een nieuwe invulling van het leven, niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor zijn welp.

Kennis van lang geleden geeft Nealyn een kans om tegen Jakob op te staan. Maar kennis alleen is niet voldoende. Haar bondgenoten zullen boven zichzelf uit moeten stijgen om te zorgen dat Nealyn werkelijk een Godin kan worden.

Het einde nadert…

Storm 1 GEESTEN UIT HET VERLEDEN is nu verkrijgbaar. Storm 2 IN DE ZIEL VAN DE STORM verschijnt 18 februari 2023.

WAT ANDEREN ZEGGEN: Ilse Borst

De boeken van Kim zijn geen verhalen, het zijn avonturen waar je in vast komt te zitten. Vaak met een diepere laag in het geschrevene waardoor het nóg meer binnenkomt.

zie ook de andere titels

Video afspelen