storm

Vertellingen van de ondergang

Ze stak haar hand uit en liet de lava tussen haar vingers door stromen. ‘Dit is wie ik ben,’ fluisterde ze, ‘maar wie wil ik zijn?’ Ze schepte wat op en vormde het tot een beeldje van zichzelf: een gevleugelde vrouw. Bij het gezicht aarzelde ze.

Als de Godin eindelijk haar weg vindt naar Merzia, krijgen de mensen weer hoop dat hun wereld zal worden gered. Maar terwijl iedereen in haar de verlossing ziet, twijfelt Nealyn sterk of Jakob nog wel is te verslaan. Het water stijgt en met iedere dag die verstrijkt, dringt Jakobs gif dieper door in al het leven.

Tokala wordt heen en weer geslingerd tussen zijn voortdurende zoektocht naar goedkeuring van God en een hele nieuwe richting.

Kiril worstelt ermee dat zijn zicht zo achteruit is gegaan dat hij zo goed als blind is. In een tijd wanneer het meest van hem wordt gevraagd, is hij slechts een schim van de strijder van weleer. Hij moet op zoek naar een nieuwe invulling van het leven, niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor zijn welp.

Kennis van lang geleden geeft Nealyn een kans om tegen Jakob op te staan. Maar kennis alleen is niet voldoende. Haar bondgenoten zullen boven zichzelf uit moeten stijgen om te zorgen dat Nealyn werkelijk een Godin kan worden.

Het einde nadert…

Storm is verschenen in twee delen, die samen de finale van de Vertellingen van de Ondergang vormen.

WAT ANDEREN ZEGGEN: Ilse Borst

De boeken van Kim zijn geen verhalen, het zijn avonturen waar je in vast komt te zitten. Vaak met een diepere laag in het geschrevene waardoor het nóg meer binnenkomt.

zie ook de andere titels

Video afspelen